Historisk arkiv

Overlevering av "knockoututvalgets" vurdering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Statssekretær Mina Gerhardsen mottok i dag rapporten fra utvalget som har vurdert en samordning av lov om forbud mot profesjonell boksing og lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoututvalget).

Overlevering av knockoututvalgets vurdering. Henriette Hillestad Thune, Kjartan Pedersen Gurholt, Kristin Veierød (utvalgets leder), Niels R. Kiær, Åsmund Berge og Mina Gerhardsen

Overlevering av knockoututvalgets vurdering. Henriette Hillestad Thune, Kjartan Pedersen Gurholt, Kristin Veierød (utvalgets leder), Niels R. Kiær, Åsmund Berge og Mina Gerhardsen (Foto: KUD/Wenche Nybo. Klikk på bildet for fullversjon)

Statssekretær Mina Gerhardsen mottok i dag rapporten fra utvalget som har vurdert en samordning av lov om forbud mot profesjonell boksing og lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoututvalget).

 

Utvalgets vurdering (.pdf)

Utvalget anser det som hensiktsmessig å la all kampaktivitet som tillater knockout, inklusive proffboksing, reguleres av knockoutloven.- Vi vil nå se nærmere på utvalgets vurderinger, og vurdere om det er grunnlag for å fremme forslag om lovendringer overfor Stortinget, sier statssekretær Mina Gerhardsen. - Samtidig er det grunn til å minne om at det fortsatt er forbud mot proffboksing i Norge, fortsetter hun.

Utvalget har blitt ledet av advokat Kristin Veierød, med følgende mandat:

Utvalget skal vurdere muligheten for en eventuell samordning av lov om forbud mot profesjonell boksing og lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. Utvalget skal også vurdere konsekvensene og hensiktsmessigheten av en samordning av lovene.

Dersom Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) vedtar regelendringer for amatørboksing, vil mandatet utvides til også omfatte en vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få for norsk amatørboksing og for endringer i norsk lov- og regelverk.

Overlevering av knockoututvalgets vurdering. Overlevering av knockoututvalgets vurdering. Åsmund Berge, Henriette Hillestad Thune, Niels R. Kiær, Kristin Veierød (utvalgets leder), Kjartan Pedersen Gurholt, Marius Bakke, Ole Fredriksen og Mina Gerhardsen
Åsmund Berge, Henriette Hillestad Thune, Niels R. Kiær, Kristin Veierød (utvalgets leder), Kjartan Pedersen Gurholt, Marius Bakke, Ole Fredriksen og Mina Gerhardsen (Foto: KUD/Wenche Nybo. Klikk på bildet for fullversjon)