Rapport: verdivurdering av Avinor

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Ernst & Young AS laget en verdivurdering av Avinor AS.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Ernst & Young AS laget en verdivurdering av Avinor AS.

Les rapporten her.