Rapporteringsregister for kommunesektoren

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapporteringsregister for kommunesektoren

Forprosjekt


Utgitt november 2003 av:
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalavdelingen
Postboks 8112 Dep
www.krd.dep.no