Rebalanserende tiltak

Norsk notifikasjon til WTO av rebalanserende tiltak, april 2005

Som følge av at EU etter innføringen av det endelige beskyttelsestiltaket ikke tilbød Norge kompensasjon, har Norge etter WTO-regelverket anledning til å innføre såkalte rebalanserende tiltak i samme størrelsesorden som beskyttelsestiltaket. Varsel om rebalanserende tiltak må notifiseres til WTO innen 60 dager fra EU innførte beskyttelsestiltaket for laks (dvs. innen 6. april 2005). Varselet ga Norge anledning til å iverksette rebalanserende tiltak, for eksempel fordi EU ikke umiddelbart opphever beskyttelsestiltaket etter at en tvistesak i WTO har kjent EUs tiltak ulovlig. Datoen for notifikasjonen, som er vedlagt var 6. april 2005.