Regelverk for kommunesektoren i et etisk perspektiv

Rapport fra arbeidsgruppe

I denne rapporten kartlegges regler som antas å ha betydning for etiske forhold i kommunene. Rapporten er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe med deltakere fra tre departementer og KS. Arbeidsgruppen har vært ett av tiltakene fra kommunal- og regionalministeren for å bidra til debatt og mer kunnskap om forhold av betydning for etisk standard i kommuner og fylkeskommuner

Rapporten er utgitt 15. mars 2007.

Rapporten i pdf-format