Regional utjevning - norsk innspill

Norge har levert innspill og en nordisk utredning om regional utjevning (territorial cohesion) til EU i forbindelse med EUs arbeid med grønnbok om regional utjevning.

Norge har levert innspill og en nordisk utredning om regional utjevning (territorial cohesion) i forbindelse med EUs arbeid med grønnbok om regional utjevning.

Se også artikkel på nettsiden til den norske EU-delegasjonen.