Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012-2021

Nanoteknologien gjør at naturens atomer og molekyler kan utnyttes for å utvikle materialer, komponenter eller systemer med nye eller forbedrede egenskaper. Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

Nanoteknologien gjør at naturens atomer og molekyler kan utnyttes for å utvikle materialer, komponenter eller  systemer med nye eller forbedrede egenskaper. Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

Last ned strategien her.