Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Et samlet Storting har stilt seg bak forslaget om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne handlingsplanen skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.