Statusrapport for Handlingsplan mot rasisme og diskriminering pga. etnisitet og religion (2020-2023)

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023) ble lansert i desember 2019. Denne statusrapporten gir en oversikt over tiltakene i handlingsplanen per juni 2021.