Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling

Ved kongelig resolusjon av 23. januar 1981 ble det fastsatt nytt reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling med virkning fra 1. februar 1981. Det ble foretatt endringer i reglementet ved Kongelig resolusjon av 30. november 1984.

Les dokumentet

""