Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?

Rapport 2013:4 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten "Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?" (.pdf)

Forfatter: Dag Wollebæk

Putnam og Campbell hevder i boka American Grace (2010) at religiøst aktive amerikanere er mer tillitsfulle og mer engasjerte borgere enn ikke-troende. Hovedmekanismen er deltakelse i religiøst baserte nettverk, som skal ha en sterkere «moralsk ladning» enn andre typer sosiale nettverk. Rapporten utforsker gyldigheten til dette resonnementet utenfor USA med utgangspunkt i surveydata.