Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rentesats ved arveoppgjør eller skismisse

Frist 02.01.2006

Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om fastsettelse av rentesats som benyttes i forbindelse med arveoppgjør eller skilsmisse. Formålet med forskriften er å sikre en rente som er nær markedsrenten i disse tilfellene. (18.11)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2006

  • Høringsfrist: 02.01.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200507563 EP KKF/bj

16.11.2005

Høring - forslag om forskrift om fastsettelse av rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om fastsettelse av rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven, se vedlagte høringsnotat.

Liste over adressatene er vedlagt høringsbrevet. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende etater. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til departementet.

Høringsfristen er 2. januar 2006. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Katrine Kjærheim Fredwall
rådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Domstolene

Fylkesmennene

Norges Bank

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Aleneforeldreforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Foreningen 2 Foreldre

Kirkens familievern

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offentlige Familievernkontorers Organisasjon

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen