Rentesats ved arveoppgjør eller skismisse

Frist 02.01.2006

Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om fastsettelse av rentesats som benyttes i forbindelse med arveoppgjør eller skilsmisse. Formålet med forskriften er å sikre en rente som er nær markedsrenten i disse tilfellene. (18.11)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2006

  • Høringsfrist: 02.01.2006