Ressurs- og utredningsavdelingen - Faktaark 2001-2002

Innføring i spørsmål knyttet til forvaltningen av de levende marine ressursene i norsk jurisdiksjonsområde

Ressurs- og utredingsavdelingen: Faktaark 2001 -2002

Ressurs- og utredningsavdelingen Faktaark 2001-2002

Last ned dokumentet
(pdf-format - 962kB)