Retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper

Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Retningslinjene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2007. Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2008, og erstatter retningslinjene av 12. oktober 2005.

Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper.

Retningslinjene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2007. Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2008, og erstatter retningslinjene av 12. oktober 2005.

Klikk på lenken for å laste ned dokumentet i pdf-format