Retningslinjer for kjøp av helsetjenester i andre EØS-land

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Retningslinjer for kjøp av helsetjenester i andre EØS-land

Helse-og omsorgsdepartementets brev i PDF-format

EØS-retningslinjene i PDF-format