Retningslinjer for Støttesentre mot incest og Ressursentre mot voldtekt 2013

Q-22/2013

Målet med tilskuddsordningen er å gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte med god kvalitet og med god tilgjengelighet.

Retningslinjer for Støttesentre mot incest og Ressurssentre mot voldtekt 2013