Retningslinjer for tilskuddsordningen for private høyskoler

Statstilskuddet skal bidra til å sikre drift av utdanningstilbud ved private universiteter og høyskoler som tilfredsstiller kravene i lov om universiteter og høyskoler.

Målgruppen er private universiteter og høyskoler som tilfredsstiller universitets- og høyskolelovens vilkår for statstilskudd.