Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Q-34/2011

Q-34/2011 Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (pdf)