Rettighetsfesting av BPA

– store forventninger, betinget suksess

I forbindelse med har rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assisanse (BPA)  ble det bestemt at rettighetsfestingen skulle følgeevalueres.

Nå foreligger første rapport, utarbeidet av Rokkansenteret.

Rapporten foreligger i både i en full versjon og et sammendrag: