Revisjon av instruks om gruppene reisende som kan benytte grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-grense

Dette brevet endrer tidligere instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet om grupper reisende som kan benytte ikke godkjente grenseovergangssteder på indre Schengen-grense. Instruksen ble sist gang endret ved brev 16. juni 2021.

Revisjon av instruks om gruppene reisende som kan benytte grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-grense (pdf)