Rovviltbestandens betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser

NIBIO rapport

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjennomført «en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser».

Formålet er «å belyse om det er ulik utvikling i områder der rovviltbestandene påvirker driften og områder som sjelden eller aldri opplever tap av beitedyr til rovvilt». Utredningen ble startet i november 2015 med sikte på intern høring fra mars 2015 og sluttrapport innen 1. juni 2016.