Rundskriv I-4/2021 Om husvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, herunder for pårørende til barn med store omsorgsbehov

Rundskriv I-4/2021 om husvikarliknende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene, herunder for pårørende til barn med store omsorgsbehov.

Last ned rundskrivet (PDF).