Rundskriv F-004-02

Oppdatert oversikt over studietilbud som private høgre utdanningsinstitusjoner er tildelt eksamensrett for etter privathøyskoleloven. Erstatter rundskriv F-20-01

Oppdatert oversikt over studietilbud som private høyere utdanningsinstitusjoner er tildelt eksamensrett for etter privathøyskoleloven. Erstatter rundskriv F-020-01.

Rundskriv
F-04-02

Saksnr. 98/5723

À jour pr. 31.12.02

Studietilbud med eksamensrett etter privathøyskoleloven (pdf-fil)