Dokument

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Kunnskapsdepartementet fastsatte 8. juli 2013 Forskrift om godkjenning for utdanningstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Forskriften er publisert på Lovdata. Dette rundskrivet inneholder departementets merknader til forskriften.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 8. juli 2013 Forskrift om godkjenning for utdanningstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Forskriften er publisert på Lovdata. Dette rundskrivet inneholder departementets merknader til forskriften.

_____________________________________________________________________________________________


Last ned rundskriv F-02-14 ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-02-14 (PDF, 452 Kb)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.