Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.)

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som trer i kraft 1. august 2013. Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene.

Stortinget har vedtatt enkelte endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som trer i kraft 1. august 2013. Departementet gir i dette rundskrivet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene.

___________________________________________________________________________________________________

Last ned rundskriv F-04-13 ved å klikke på lenken nedenfor.


Rundskriv F-04-13 (PDF)Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.