Nasjonale rammer for de nye grunnskolelærerutdanningene

Rundskrivet er en samlet tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til alle høyere utdanningsinstitusjoner som skal tilby en eller begge de nye grunnskolelærerutdanningene fra høsten 2010. Det angir de nasjonale rammene for disse nye utdanningene og gir føringer for institusjonenes tilbudsstruktur.

----------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-13-09 (PDF-fil)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/