Rundskriv G-45/00

Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker