Rundskriv G-97/00

Opprettelse av politidirektoratet - overgangsordninger, iverksettelse av fullmakter m.v.

Rundskriv G 97/2000
Jnr.: PØ 00/16673 Esk/amr
Dato: 22.11.00

Politidistriktene
Særorganene

Opprettelse av politidirektoratet – overgangsordninger, iverksettelse av fullmakter m.v.