Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv G08/2007 om salærsats for advokater mv i straffesaker og i benifiserte saker

Til de berørte
  

Nr.
G08/2007 

Vår ref.
200412245

Dato
19.12.2007
  

Ny salærsats for advokater mv i straffesaker og i benifiserte saker


I.

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 850,- med virkning fra 1. januar 2008.
 
 2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.
 
 3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.
 
II. 
Stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd er fortsatt regulert av Justis- og politidepartementets rundskriv G-4/2004.


Med hilsen


Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør                                        Jostein Løvoll
                                                                rådgiver