Rundskriv H-3/13: Kommuneproposisjonen 2014 og Revidert nasjonalbudsjett 2013

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene etter RNB 2013

Vedlegg 2: Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013