Rundskriv I-11/2003

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

Om MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

Rundskriv I-11/2003

Forskrift av 20. juni 2003 nr. 740

Forskriften foreligger i pdf.format her