Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les rundkrifet i pdf: Rundskriv I-1/2019 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester