Rundskriv I 15/2003

Røykfrie serveringssteder

Rundskriv til serverings- og overnattingssteder om innføring av røykfrie serveringssteder fra 1. juni 2004.

Rundskriv I 15/2003

Røykfrie serveringssteder (pdf-fil)

Endringer i lov om vern mot tobakksskader fra 1. juni 2004

Rundskriv til serverings- og overnattingssteder om innføring av røykfrie serveringssteder fra 1. juni 2004.