Rundskriv I-3/2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-2/2021

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing ved grenseoverganger

Rundskriv I-3 2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet (1958535).pdf