Rundskriv I-2/2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing ved grenseoverganger.

Last ned rundskrivet (PDF).