Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing etter ankomst til Norge

Rundskriv I-52021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresul (L)(2012561).pdf