Rundskriv om apostille

Dette rundskrivet omhandler apostilleordningen i Norge. Formålet med apostille er å bekrefte ektheten av signatur og stempel fra et lands offentlige myndigheter slik at dokumentet kan benyttes i andre land enn utstederlandet. Apostille bekrefter ikke riktigheten av innholdet i et dokument.

I Norge er fylkesmennene og Utenriksdepartementet utpekt som apostillemyndigheter. Rundskrivet retter seg først og fremst mot de som arbeider med apostille hos fylkesmennene, men inneholder også informasjon som vil være relevant for andre offentlige myndigheter og private aktører som brukere av apostille.

Last ned rundskrivet (PDF)