Dokument

Rundskriv Q-16-07 Forebyggende innsats for barn og unge

Rundskrivet "Fokus på forebyggende innsats for barn og unge" er utgitt av Barne og likestillingsdepartementet og gir alle landets kommuner beskjed om å prioritere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet.

Rundskrivet "Fokus på forebyggende innsats for barn og unge" er utgitt av Barne og likestillingsdepartementet og gir alle landets kommuner beskjed om å prioritere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet.

Hovedbudskap til landets kommuner er at godt forebyggende arbeid er et viktig veivalg og en god investering for framtiden. Regjeringens ambisjon er å løfte det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet høyt på den politiske dagsorden.

Rundskrivet om forebyggende innsats for barn og unge