Saker til behandling i EU og EØS

På justisområdet finnes en rekke saksfelt som berøres av EØS-avtalen. EU har vedtatt flere rettsakter som gjør det nødvendig å endre norsk regelverk på enkelte områder.EØS-saker på justisområdetEU – andre saker på justisområdetSchengen-samarbeidet

Europeisk samarbeid

Saker til behandling i EU og EØS

På justisområdet finnes en rekke saksfelt som berøres av EØS-avtalen. Som eksempler kan nevnes lover og regler om kontrakter, kjøp, selskapsrett, erstatning, forsikring, sjøtransport, immaterielle rettigheter (bl.a. patenter) og sikkerhetskrav til produkter.

EU har vedtatt flere rettsakter som gjør det nødvendig å endre norsk regelverk på disse områdene. Noen av sakene du finner her er forslag fra Kommisjonen som foreløpig ikke er vedtatt i EU. Under finner du informasjon om noen aktuelle EU- og EØS-saker på justisområdet.