Samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap av et forbud mot pelsdyroppdrett

MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2016

På oppdrag for Landbruks- og matdepartementet har Menon Economics og NIBIO gjennomført en tapsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse av et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge.

Av: Sveinung Fjose, Aase Seeberg, Rasmus Bøgh Holmen,
Magnus Utne Guldbrandsen, Peter Aalen, Leo Grünfeld og Ivar Pettersen

Korrigert av Menon Economics 15. august 2016.