Samiske tall forteller 11

Kommentert samisk statistikk 2018

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Den ellevte utgaven inneholder en bred tematikk med kommentert statistikk. Blant annet oppslutning om sametingsvalg, utviklingstrendene i samisk film, leve- og arbeidsforhold for reindriftssamisk befolkning i sørsamisk område og uviklingen for høyere utdanning i samisk språk.

Samiske tall forteller 11 (pdf)