Samiske tall forteller 12

Kommentert samisk statistikk 2019

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser

Denne utgaven gir en introduksjon om tall i en kulturell kontekst med fokus på samisk tallforståelse.  Tema i rapporten er i tillegg arealbruk i Sápmi,  ny forskning med statistikk over seksuelle overgrep, og  utviklingen for elevtall i fjernundervisning i lulesamisk og sørsamisk område. 

Samiske tall forteller 12.pdf