Samiske tall forteller 3

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kommentert samisk statistikk 2010

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk.  Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

i Samisk tall forteller 3 blir blant annet statistikk på områder som samiske medier, valgmanntallet, befolkningsutvikling og samisk språk i barnehage og skole kommentert.

Last ned rapporten:
Samiske tall forteller 3 (PDF)