Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Last ned handlingsplanen (PDF). 

Forside av handlingsplanen
Foto: Design: Anagram Design AS