Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

BDO har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt likheter og forskjeller i kommunal og fylkeskommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland.