Samordning i byggesaker mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forprosjekt

Konsulent- og rådgivningsselskapet Elden AS har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk, og mellom bygningsmyndighetene og andre myndigheter som kommer inn i byggesaker. Rapporten er utarbeidet som grunnlag for stortingsmelding om bygningspolitikk, og er et forprosjekt som gir oversikt over regelverk og myndigheter.