Sikker reise

Ved reiser til utlandet kan man komme opp i situasjoner hvor egen sikkerhet blir truet. Det er mange måter du kan oppnå bedre sikkerhet på. Håndboken “Sikker reise” inneholder sikkerhetsråd for den enkelte som deltar i offentlige delegasjoner ved reiser til utlandet, og deres medreisende.

Ved reiser til utlandet kan man komme opp i situasjoner hvor egen sikkerhet blir truet. Det er mange måter du kan oppnå bedre sikkerhet på. Håndboken “Sikker reise” inneholder sikkerhetsråd for den enkelte som deltar i offentlige delegasjoner ved reiser til utlandet, og deres medreisende.

Håndboken er utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet på oppdrag fra Justisdepartementet som en oppfølging av rapporten “Bedre sikkerhetsrutiner ved reiser til utlandet”, som ble avgitt til justisministeren 27. juni 2008.

Les håndboken her (pdf).