Sikkerhetsstudie - innlandshelikopter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Safetec har på på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utført en sikkerhetsstudie for å kartlegge og belyse risikoområder for innlandshelikoperoperasjoner i Norge. Rapporten inneholder tilrådninger for å forbedre sikkerheten, og angir framtidig sikkerhetsnivå og effekter av mulige tiltak.

Safetec har på på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utført en sikkerhetsstudie for å kartlegge og belyse risikoområder for innlandshelikoperoperasjoner i Norge. Rapporten inneholder tilrådninger for å forbedre sikkerheten, og angir framtidig sikkerhetsnivå og effekter av mulige tiltak.

Les hovedrapporten her.

Rapportens vedlegg er tilgjengelige på Safetecs nettsider.