SIS-loven

Lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser