Skattefritak for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter for ansattes barn

Høringsfrist: 11.april 2003 Resultat :Forskrift av 01.07.2003 og Forskrift av 18.12.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 11.april 2003
  • Nytt i høringssaken:
  • Saken sendt på høring 14. feb 2003